KONKURRENCEN AFVIKLES AF
Cloetta Danmark ApS / Skipper’s Pipes

Udbyder af konkurrencen er:

Cloetta Danmark ApS
Vallensbækvej 18 D, 2605 Brøndby

BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN:

Skipper’s Pipes har puttet 5 præmiebeviser i 5 tilfældige Skipper’s Pipes 8-pak original-produkter til en værdi af 5.000 DKK stykket. Finder du et præmiebevis i netop din æske, bedes du følge instruktionerne på beviset. Konkurrencen er købsbetinget.

DELTAGELSESKRITERIER:

Ved at deltage i kampagnen accepterer du kampagnens vilkår og betingelser som beskrevet nedenfor, og du bekræfter, at du:

a) har læst og forstået disse vilkår og betingelser samt vores privatlivspolitik: https://www.cloetta.com/sv/om-webbplatsen/privacy-policy/

b) er over 18 år gammel

c) bor i Danmark og har en dansk adresse

d) ikke på nogen måde er ansat af et selskab i Cloetta-gruppen.

SÅDAN DELTAGER DU:

Konkurrencen afholdes via produkterne ’Skipper’s Pipes 8-pak original’. Fra maj 2024 er der en chance for, at en Skipper’s Pipes 8-pak original, som du køber, indeholder 1 ud af 5 præmiebeviser. At finde præmiebeviset betyder, at du har ret til at kræve en (1) præmie på 5.000 DKK. Præmiebeviset giver kun én deltager ret til at kræve én (1) enkelt præmie. Hvis den samme deltager har fundet mere end ét præmiebevis, har den samme deltager lov til at kræve en (1) præmie pr. fundet præmiebevis.

Præmiebeviset indeholder et link og en unik kode. Hvis du har fundet præmiebeviset, skal du besøge linket, indtaste den unikke kode samt navn, telefonnummer, e-mail og dine bankoplysninger til en dansk bankkonto.

PRÆMIEN:

I konkurrencen udlodder Cloetta Danmark ApS 5 præmier af hver 5.000 DKK.

Hvis en finder af præmiebeviset ikke formår at give de korrekte kontaktoplysninger og bankoplysninger, der er nødvendige for, at Cloetta Danmark ApS kan udbetale præmien, eller hvis finderen undlader at give sådanne korrekte oplysninger, vil retten til at kræve præmien bortfalde, og der vil ikke blive udpeget yderligere vindere af den pågældende præmie.

UDBETALING AF PRÆMIEN

Præmien vil blive udbetalt via bankoverførsel til den bankkonto, du har angivet.

Præmierne kan ikke ombyttes eller handles til andre genstande. Præmierne er personlige og kan ikke overføres. Det er vinderens ansvar at sikre, at levering af præmien er mulig. Vinderen er også ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger i tilfælde af fejlet levering. Deltageren er ansvarlig for at betale eventuelle skatter, hvis det er relevant for gevinsterne. Ingen præmier vil blive tildelt til bankkonti uden for Danmark.

DESUDEN:

Cloetta Danmark ApS er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

Hvis Cloetta Danmark ApS mistænker snyd eller enhver adfærd, der er i strid med reglerne, har Cloetta Danmark ApS ret til at diskvalificere deltageren uden at give nogen begrundelse herfor. Det er ikke muligt at appellere en sådan beslutning.

I tilfælde af tvist om reglerne, adfærd, resultater og andre forhold vedrørende konkurrencen, vil Cloetta Danmark ApS’ beslutning være endelig.

Cloetta Danmark ApS forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og mekanik for nærværende konkurrence.

Spørgsmål omkring konkurrencen kan rettes til den tekniske leverandør af konkurrencen:

Skipper’s Pipes

Cloetta Danmark ApS
Vallensbækvej 18 D, 2605 Brøndby
www.cloetta.dk/kontakt

BEHANDLING AF PERSONDATA

Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn, telefonnummer e-mail og bankinformation. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtede til at oplyse dig om følgende:

a) Formålet med behandlingen er, at deltagelse i konkurrencen kræver henvendelse fra forbrugeren. Grundlaget for behandling er legitim interesse for Cloetta Danmark ApS til at kunne administrere deltagerne og uddele præmierne til vindere.

b) Personoplysningerne bliver opbevaret, indtil præmien er afsendt.

c) Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet samt ret til sletning og begrænsning.

d) Du har ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.

e) Cloetta Danmark ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Vores kontaktoplysninger er:

 

Cloetta Danmark ApS
Vallensbækvej 18 D, 2605 Brøndby
www.cloetta.dk/kontakt